Advertisement

Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne


Istotą profilaktyki logopedycznej jest podejmowanie działań zapobiegających pojawieniu się zaburzeń rozwoju mowy. Podczas ferii, dzieci z naszego przedszkola solidnie pracowały nad tym zadaniem, a stało się to za sprawą Babci naszej Patrycji. Pani Bożenka Kołodziej, logopeda pracująca w Szkole Podstawowej w Kłaju poprowadziła u nas cykl profilaktycznych ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczeniami zostały objęte wszystkie dzieci przedszkolne. Pierwsze zajęcia polegały na usprawnieniu toru oddechowego, usprawnieniu połykania i usprawnieniu pracy narządów artykulacyjnych, głównie poprzez pracę żuchwy. Kolejne, to ćwiczenia i zabawy, których głównym celem było nabywanie przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy przebieg kompetencji językowej i komunikacyjnej. Wszystkie zadania przeplatane były ćwiczeniami ortofonicznymi i ćwiczeniami usprawniającymi słuch fonematyczny. Z dziećmi z zaburzoną mową prowadzone zostały indywidualne ćwiczenia. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, za co serdecznie dziękujemy Pani Bożence.
Relacja 2014-02-16, 03:55 | autor: Renata Kalisz
Przedszkolowo.pl logo